Registration Agreement

ผู้ขอสมัครสมาชิก กรุณาอ่านข้อตกลงด้านล่างนี้โดยละเอียด เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ ในการเป็นสมาชิกของท่าน


ข้อตกลงในการสมัครสมาชิก


       1. การสมัครสมาชิก ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
       2. ผู้ ที่ต้องการสมัครสมาชิก ต้องกรอกข้อมูลของตนเองที่เป็นจริง ให้ครบทุกข้อโดยเฉพาะ e-mail address
           เพื่อสิทธิประโยชน์ของท่าน ในการเข้าร่วมกิจกรรมของ หากทีมงานตรวจสอบพบว่าท่านให้ข้อมูลเท็จ
           ทีมงานมีสิทธิ์ ไม่ให้สิทธิ์การเป็นสมาชิกได้ หรือยกเลิกการเป็นสมาชิกได้
       3. ผู้ ใดแอบอ้าง หรือกระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิ์ส่วนบุคคล โดยใช้ข้อมูลของผู้อื่นมาแอบอ้างสมัครสมาชิก
           เพื่อให้ได้สิทธิ์การเป็นสมาชิก ถือเป็นความผิด ต้องรับโทษตามที่กฎหมายกำหนดไว้
       4. สมาชิกจะต้องใช้นามแฝงที่เหมาะสม ไม่หยาบคาย หรือส่อไปในทางลามกอนาจาร มิฉะนั้นทีมงานมีสิทธิ์ ไม่ให้สิทธิ์การเป็นสมาชิกได้
       5. ห้ามมิให้ Post ข้อความหรือรูปภาพ พาดพิงถึง สถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
       6. ห้าม Post รูปภาพโป้ หรืออนาจาร ไม่เหมาะสม
       7. ผู้ สมัครต้องยินยอมให้ เว็บรถรับจ้างทั่วไป ตรวจสอบความเป็นจริงของข้อมูลการสมัคร หากตรวจสอบพบว่า ท่านให้ข้อมูลเท็จหรือไม่ชัดเจน
           ทีมงานมีสิทธิ์ ไม่ให้สิทธิ์การเป็นสมาชิกได้
       8. สมาชิกต้องปฏิบัติตามกฎ กติกา มารยาท ที่ทาง เว็บ ตั้งขึ้นมาอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้เพื่อความสงบเรียบร้อย ภายในชุมชน
           หากท่านละเมิด ทีมงานมีสิทธิ์ยกเลิกการเป็นสมาชิกได้
       9. สมาชิกจะได้รับสิทธิพิเศษต่างๆ เช่น มีสัญลักษณ์พิเศษในการใช้งานเว็บบอร์ด สามารถใช้คำสั่งพิเศษของเว็บบอร์ดได้
       10. ข้อมูลของสมาชิก จะถูกเก็บเป็นความลับอย่างสูงสุด ทีมงาน จะไม่เปิดเผยข้อมูลของท่านก่อนได้รับอนุญาต
           เพื่อประโยชน์ทางการค้า หรือเพื่อประโยชน์ในด้านอื่นๆ ทั้งสิ้น นอกจากจะได้รับหมายศาล หรือหนังสือราชการ จากหน่วยงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
       11. ทีมงาน ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกความเป็นสมาชิกได้ โดยไม่ต้องบอกกล่าวให้ทราบล่วงหน้า
       12. ทีมงาน ขอสงวนสิทธิ์ในการหยุดให้บริการระบบสมาชิก เมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า